خدمات پس از فروش

سیم و کابل ستاره یزد  با نگاهی ویژه به خدمات پس از فروش، ضمن تولید کالای با کیفیت، قیمت رقابت پذیر و معقول، در راستای ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش نظیر شرایط گارانتی و خدمات بهتر، سعی در جلب رضایت بیش از پیش مشتریان محترم خود را دارد.

خدمات پس از فروش:

* کالای خریداری شده  از تاریخ خرید به مدت 36  ماه شامل گارانتی و خدمات پس ازفروش با توجه به موارد زیر می باشد.

- ارائه اطلاعات فنی و کاربردی محصول مورد نظر مشتری
_ ایجاد بستری مناسب جهت دریافت شکایات و نارضایتی مشتریان
_ بازدید در محل، بررسی و نامه اعلام نظر کارشناسی با توجه به شکل ایجاد شده.

   سیم و کابل ستاره یزد در طول مدت گارانتی هر نوع نقص یا عیب ذاتی که در محصول فروخته شده وجود دارد یا در نتیجه استفاده معمول از آن بروز نموده را با توجه به ضمانت نامه و مشخصات اعلامی  مصرف کننده، مسئولیت آن را پذیرفته    و با جایگزینی محصول یا پرداخت خسارت آن  تا دو هفته پس از تاریخ دریافت شکایت به مشتری مسترد می نماید.

 
 
 6587