کابل افشان تک رشته با عایق و روکش PVC

کابل تک رشته افشان (قابل انعطاف) با عایق و روکش پلی وینیل کلراید

کد:   NYY-F , H1VV-F

ولتاژ نامی  :   1/0.6 کیلو ولت

استاندارد مرجع  :       ISIRI 3569-1  , IEC 60502-1

کاربرد: جهت استفاده در داخل و خارج تاسیسات، قابل نصب در سینی و کانال کابل. این نوع کابل برای جعبه کلید های اتصال، تاسیسات صنعتی، و ساختمان­های تجاری مناسب می­باشد.

ساختار کابل :                   

 1. هادی   : هادی مسی نرم شده قابل انعطاف مطابق با استانداردهای   ISIRI 3084     و    IEC  60228
 2.  عایق  :  پلی وینیل کلراید
 3. رنگ عایق  : مشکی (یا مطابق درخواست)
 4. روکش خارجی: پلی وینیل کلراید

مشخصات فنی :

 1.  حداکثر دمای کار هادی :   70  درجه سلسیوس
 2. مقا ومت الکتریکی  هادی  : براساس استاندارد  IEC 60228 , ISIRI 3084  
 3. ولتاژ آزمون :  3.5 کیلوولت متناوب یا 8.4 کیلوولت مستقیم به مدت 5 دقیقه.
 4.  حداکثر جریان مجاز کابل : به جدول  (2) رجوع شود.
 5.  حداقل شعاع خمش :   به جدول  (3)  رجوع شود.
 6. دمای مجاز کابل در شرایط اتصال کوتاه  :  160   درجه سلسیوس.
 7. تاخیر در انتشار شعله  :  مطابق با استاندارد    IEC 60332-1

 
 
 11354