کابل زمینی چند رشته با عایق و روکش PVC و سطح ولتاژ 300/500 V

کابل­های زمینی 2،3 ،4 و 5  رشته با عایق و روکش پلی وینیل کلراید

کد:  NYM – O or  NYM - J (re , rm)

ولتاژ نامی :  500/300  ولت 

استاندارد مرجع :       10 IEC 60227  , ISIRI (607) 10

کاربرد:  برای نصب ثابت، داخل و خارج تاسیسات، در کانال کابل، داخل زمین و آب، قابل استفاده در شبکه الکتریکی، تاسیسات صنعتی و  پست های برق

ساختار کابل :

  1. هادی : هادی مسی نرم شده مفتولی یا استرند شده مطابق با استانداردهای   ISIRI 3084     و    IEC  60228 یا VDE 0295 کلاس 1 و 2
  2.  عایق :  پلی وینیل کلراید نوع C
  3. رنگ عایق : مطابق درخواست
  4. فیلر : پلی وینیل کلراید اکسترود شده
  5. روکش خارجی : پلی وینیل کلراید مشکی نوع ST4

مشخصات فنی  :

1- حداکثر دمای کار هادی :   70  درجه سلسیوس

2- مقا ومت الکتریکی  هادی : به جدول  (1)  رجوع شود.

3- ولتاژ آزمون : 2000ولت متناوب به مدت 5 دقیقه.

4- حداکثر جریان مجاز کابل : به جدول  (2) رجوع شود.

5- حداقل شعاع خمش :   به جدول  (3)  رجوع شود.

6- دمای مجاز کابل در شرایط اتصال کوتاه :  160   درجه سلسیوس.

7- تاخیر در انتشار شعله :  مطابق با استاندارد    IEC 60332-1

 

 
 
 7623