سیم افشان (قابل انعطاف) با عایق PVC

سیم افشان (قابل انعطاف) با عایق پلی وینیل کلراید

کد : NYAF , H05V-K , H07V-K

ولتاژ نامی : 500/300  ولت  ،  750/450 ولت

استاندارد مرچع :  ISIRI (607) 02 , ISIRI (607) 06 , IEC 60227 , BS 6004 , VDE 0250

کاربرد :  برای سیم کشی داخلی جعبه کلید های اتصال و وسایل الکتریکی خانگی. قابل نصب در داخل لوله وکانال، غیرقابل نصب در زیر گچ . 

ساختار کابل :

  1. هادی : هادی مسی نرم شده قابل انعطاف مطابق با استانداردهای   ISIRI 3084  و   IEC  60228
  2.  عایق : پلی وینیل کلراید نوع C
  3. رنگ عایق :  قرمز، آبی، زرد، سبز و مشکی و یا مطابق درخواست

مشخصات فنی :

  1. حداکثر دمای کار هادی : 70  درجه سلسیوس
  2. مقا ومت الکتریکی  هادی : مطابق با استاندارد ISIRI 3084 , IEC 60228
  3. ولتاژ آزمون : برای سطح ولتاژ 500/300 ولت  2000 ولت متناوب به مدت 5 دقیقه

                              برای سطح ولتاژ 750/450 ولت 2500 ولت متناوب به مدت 5 دقیقه

  1. حداکثر جریان مجاز کابل : به جدول  (2) رجوع شود .
  2. حداقل شعاع خمش :   به جدول  (3)  رجوع شود .
  3. دمای مجاز کابل در شرایط اتصال کوتاه :  160   درجه سلسیوس
  4. تاخیر در انتشار شعله :  مطابق با استاندارد    IEC 60332-1

 

 
 
 15741