کابل افشان چند رشته با عایق و روکش PVC و سطح ولتاژ 0.6/1 KV

کابل قدرت چند رشته قابل انعطاف با عایق و روکش پلی وینیل کلراید

کد:  H1VV-F , NYY – O or  NYY - J (re , rm)

ولتاژ نامی :  1000/600  ولت 

استاندارد مرجع :       IEC 60502-1  , ISIRI 3569-1

کاربرد:  جهت استفاده در داخل و خارج تاسیسات قابل نصب در سینی و کانال کابل. این نوع کابل برای جعبه کلید های اتصال، تاسیسات صنعتی، و ساختمان­های تجاری مناسب می­باشد. این کابل­ها برای نصب مستقیم در خاک چنانچه تنش های مکانیکی وجود نداشته باشد مناسب هستند.

ساختار کابل :

 1. هادی : هادی مسی نرم شده قابل انعطاف مطابق با استانداردهای   ISIRI 3084     و    IEC 60228
 2.  عایق :  پلی وینیل کلراید نوع A
 3. رنگ عایق : مطابق درخواست
 4. هادی حفاظتی : سبز/زرد (در صورت وجود)
 5. گروه بندی : رشته ها به هم تابیده می­شوند (در صورت نیاز با فیلر)
 6. فیلر : پلی وینیل کلراید
 7. روکش خارجی : پلی وینیل کلراید نوع ST1، YM2، TM2

مشخصات فنی  :

 1.  حداکثر دمای کار هادی :   70  درجه سلسیوس
 2.  مقا ومت الکتریکی  هادی  : به جدول  (1)  رجوع شود.
 3.  ولتاژ آزمون : 3.5 کیلو ولت متناوب یا 8.4 کیلوولت مستقیم به مدت 5 دقیقه.
 4.  حداکثر جریان مجاز کابل : به جدول  (2) رجوع شود.
 5.  حداقل شعاع خمش :   به جدول  (3)  رجوع شود.
 6.  دمای مجاز کابل در شرایط اتصال کوتاه  :  160   درجه سلسیوس
 7.  تاخیر در انتشار شعله  :  مطابق با استاندارد    IEC 60332-1

 
 
 11652