کابل زمینی تک رشته با عایق XLPE و روکش PVC

کابل های قدرت تک  رشته  با عایق پلی اتیلن کراس لینک و روکش پلی وینیل کلراید

CU/XLPE/PVC

کد:  N2XY- re , N2XY- rm 

ولتاژ نامی :  1/0.6  کیلو ولت 

استاندارد مرجع :     IEC 60502- 1  , BS 6346 , ISIRI 3569-1 , VDE 0271

کاربرد: برای نصب ثابت، داخل و خارج تاسیسات، در کانال کابل، داخل زمین و آب، قابل استفاده در شبکه الکتریکی، تاسیسات صنعتی و  پست های برق

ساختار کابل :

 1. هادی : هادی مسی نرم شده مفتولی یا استرند شده مطابق با استانداردهای ISIRI 3084   و  IEC  60228 یا VDE 0295 کلاس 1 و 2 
 2. عایق : پلی اتیلن کراس لینک
 3. رنگ عایق : مطابق درخواست
 4. روکش خارجی : پلی وینیل کلراید مشکی نوع ST1 و ST2

مشخصات فنی  :

 1. حداکثر دمای کار هادی :   90  درجه سلسیوس
 2. مقا ومت الکتریکی  هادی : به جدول  (1)  رجوع شود.
 3. ولتاژ آزمون : 3500 ولت متناوب یا 8400 ولت مستقیم به مدت 5 دقیقه.
 4. حداکثر جریان مجاز کابل : به جدول  (2) رجوع شود.
 5. حداقل شعاع خمش :   به جدول  (3)  رجوع شود.
 6. دمای مجاز کابل در شرایط اتصال کوتاه  :  250   درجه سلسیوس.
 7. تاخیر در انتشار شعله :  مطابق با استاندارد    IEC 60332-1

جهت دریافت جدول مشخصات   اینجا  کلیک کنید

 
 
 9077