سیمهای مفتولی و نیمه افشان (غیر قابل انعطاف) با عایق PVC

سیم مفتولی و نیمه افشان (غیرقابل انعطاف) با عایق پلی وینیل کلراید

NYA ( re , rm )  , H05V-U , H07V-U  ,  H07V-Rکد:   

ولتاژ نامی :   500/300  ولت و 750/450 ولت 

استاندارد مرجع :     BS 6004، VDE 0281، IEC 60227، ISIRI (607) 05 ،01 ISIRI (607)

کاربرد: جهت استفاده در روشنایی ساختمان­های  مسکونی و تجاری. مناسب برای نقاط خشک و سرپوشیده، جهت نصب ثابت در پانل توزیع در و زیر گچ و قابل نصب در کانال، یا روی حفاظ عایقی.

ساختار کابل :  سیم عایق شده با هادی مسی  تک لا (مفتولی)  یا استرند شده

  1. هادی   :   هادی مسی نرم شده  تک لا (مفتولی)  یا  استرند شده مطابق با استانداردهای   ISIRI 3084     و   IEC  60228
  2.  عایق  :  پلی وینیل کلراید نوع C
  3. رنگ عایق  : مطابق درخواست

مشخصات فنی :

  1. حداکثر دمای کار هادی :   70  درجه سلسیوس
  2. مقا ومت الکتریکی  هادی  : مطابق با استاندارد  IEC 60228 , ISIRI 3084 
  3. ولتاژ آزمون : برای سطح ولتاژ 500/300 ولت  2000 ولت متناوب به مدت 5 دقیقه

                              برای سطح ولتاژ 750/450 ولت 2500 ولت متناوب به مدت 5 دقیقه

  1. حداکثر جریان مجاز کابل : به جدول  (2) رجوع شود.
  2. حداقل شعاع خمش :   به جدول  (3)  رجوع شود.
  3. دمای مجاز کابل در شرایط اتصال کوتاه  :  160   درجه سلسیوس.
  4. تاخیر در انتشار شعله  :  مطابق با استاندارد    IEC 60332-1

 
 
 10997