متقاضیان محترم به دو صورت زیر می توانند نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند.

 

روش اول :

پرسشنامه استخدام را دریافت نموده و پس از پرینت ، با دقت به تمام سوالات پاسخ داده و فرم تکمیلی را به آدرس شرکت تحویل نمایند.

آدرس : یزد - شهرک صنعتی یزد - بلوار ابریشم - بلوار نارون - خیابان ستاره - شرکت سیم و کابل ستاره یزد

دریافت پرسشنامه استخدام

روش دوم :

پرسشنامه استخدام را به صورت آنلاین از طریق لینک زیر تکمیل نمایند.(در این روش نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد)

تکمیل پرسشنامه به صورت آنلاین