بازديد کننده گرامی
احتراماً،به منظور تعیین رضایت جنابعالی در جهت برآورده شدن هرچه بیشتر خواسته های مشتریان و همچنین بهبود مستمر محصولات این شرکت نیاز به آگاهی از نظرات ارزشمند شما می باشیم لذا خواهشمند است با تعیین امتیاز هر مورد از سئولات و ارسال این فرم ما را در انجام وظایف یاری فرمائید.
( این قسمت در صورت تمايل تکميل شود)
نام بازديد کننده :      نام شرکت يا فروشگاه:  
سمت يا مدرک :     تلفن تماس :  
ردیف
عنوان ارزشيابي
نظر مشتری

عالی

(80-100)

خوب

(60-80)

متوسط

(30-60)

ضعيف

(0-30)
1
 كيفيت محصولات
2
 كيفيت بسته بندي
3
 انجام به موقع تعهدات
4
 نماي زيست محيطي محصولات
5
 اطلاعات فني كارشناسان مرتبط
6
 نحوه رسيدگي به شكايات و پيشنهادات
7
 نحوه برخورد پرسنل سازمان
8
 رفتار سازنده در ارتباط با در اختيار گذاشتن اطلاعات لازم
9
 قيمت
10
 اطلاعات سايت شرکت
11
 دسترسی به اطلاعات موجود در سايت